arrowหน้าหลัก
วันนี้มีอะไรใหม่ PDF พิมพ์ ส่งเมล

sam_0349.jpg - 2.93 Mb


3 ธันวาคม 2555 พ.ต.ท.ธนากร สุวรรณศรี สวญ.สภ.องค์พระ ได้นำเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำ สภ.องค์พระ ทุกนาย กล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555 ซึ่งได้กล่าวขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า จะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท มุ่งมั่น แน่วแน่ แก้ไขปัญหาของประเทศชาติและของประชาชน สร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดิน ดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนา และตามแนวทางในพระบรมราโชวาทตลอดไป
15 สิงหาคม 2555 ภ.จว.สุพรรณบุรี ตรวจงานโรงพักเพื่อประชาชน ที่ สภ.องค์พระ
วันที่ ๑๙ ก.ค.๕๕ พ.ต.ท.ธนากร สุวรรณศรี สวญ.สภ.องค์พระ ,พ.ต.ท.สมบัติ สุวรรณประทีป สว.สส.พร้อม จนท.ตร.สภ.องค์พระได้นำหมายค้นจากศาล จ.สุพรรณบุรี ทำการปิดล้อมตรวจค้นหมู่บ้านจำนวน ๓ เป้าหมาย ผลการปฏิบัติ จับกุมผู้ต้องหา ๓ ราย ๓ คน พร้อมของกลาง
ยาบ้า จำนวน ๑๑๑ เม็ด ปืนลูกซองสั้น ไทยประดิษ 1 กระบอก ปืนแก๊ป 1 กระบอก
จับโจ๋ขายยา
 วันนี้ 12 ก.ค.2555 พ.ต.ท.สมบัติ  สุวรรณประทีป สว.สส.สภ.องค์พระ พร้อมกำลังตำรวจ สภ.องค์พระ ออกสืบสวนจับกุมในพื้นที่รับผิดชอบ พบนายอดิศร แซ่เล้า ขับรถผ่านมีท่าทีพิรุธจึงเรียกตรวจค้น พบ ยาบ้า 20 เม็ด ยาไอ๊อีกเล็กน้อย จึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีต่อไป
นายอำเภอด่านช้างมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับครูแด สภ.องค์พระ
ในงานเกษรแฟที่ตลาดนัดม่วงเฒ่า 25 มิ.ย.2555

 

ตั้งด่านตรวจค้นช่วงกวาดล้าง

รูปภาพ : ตร.สภ.องค์พระ ตรวจสอบรถ

  วันที่13 มิ.ย.2555 ปล่อยแถวกวาดล้างยาเสพติด จับกุม ครอบครองกัญชา 2 ราย ครอบครองอาวุธปืน 2 ราย

รูปภาพ : เช้าวันที่ 13 มิ.ย.55 องค์พระปล่อยแถวกวาดล้งอาชญากรรม
มีผลการจับกุม ยาเสพติด 2 ราย อาวุธปืน 2 ราย

ผ้าป่าดารา

จเรตรวจงาน

สภ.องค์พระปรับปรุงสถานที่รอบรอบบริเวณ สภ.ครั้งใหญ่

100_6666.jpg - 1.01 MB100_6671.jpg - 1.02 MB

ทำสนามยิงปืน

sdc17012.jpg - 562.51 KB

ปลูกต้นไม้หน้า สภ.

sdc18085.jpg - 72.35 KB

เทพื้นปูนหน้า สภ.

100_3658.jpg - 889.11 KB

พัฒนาระบบน้ำประปาใน สภ.

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 วิศัยทัศ     สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฏหมายที่

                 ประชาชน ให้ความไว้วางใจ  เชื่อมั่น  ศัรทธาและบริการประชาชน

ค่านิยม     ประพฤติดี  มีวินัย  ตำรวจไทยก้าวไกล พัฒนา

  ตำรวจภูธรภาค 7

วิศัยทัศ      ตำรวจภูธรภาค 7 เป็นหน่วยงานยุติธรรม นำสมัย ประชาอุ่นใจ

                  ปลอดภัยสูงสุด ปลุกจิตรวิญญาณและบริการที่ดี

ค่านิยม      เทิดไท้องค์ราชัน ยึดมั่นคุณธรรม ลดปัญหาอาชญากรรม

                  ก้าวลำการบริการ

                                  ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี

 Strategy  Map    ของสถานีตำรวจภูธรตำบลองค์พระ

วิศัยทัศ    ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตร วิญญาณ

                เป็นหน่วยงานชั้นนำ  ในการบังคับใช้กฏหมาย  คลี่คลายทุกข์ของ

               ประชาชน   เปิดโอกาศให้ทุกคนมีส่วนร่วม

ค่านิยม   เทิดไท้องค์ราชันยึดมั่นคุณธรรม ลดปัญหาอาชญากรรม

              ก้าวลำการบริการ

 

 

 

 

 

 

 แผนปฏิบัติราชการ สถานีตำรวจภูธรองค์พระ

วิสัยทัศน์ (Vistion)

 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตวิญญาณ  เป็นหน่วยงานที่เน้นในความถูกต้องรวดเร็วและอำนวยความยุติธรรมเพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดีและมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ (Missione)

 1) ถวายความปลอดภัยแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์อย่างสมพระเกียรติและปลอดภัยสูงสุด

 2) รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมถึงความสงบของชุมชนและสังคม

 3) พัฒนาระบบบริหารการจัดการเชิงบูรณาการ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เกิดประสิทธิภาพ

 4) ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม ค่านิยมขององค์กร โดยประชาชนเป็นศูนย์กลางและมีส่วนร่วม

 5) พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

 6) นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategies)

   1) ด้านการให้บริการที่ดีแก่ประชาชนและชุมชน

 2) ด้านการควบคุมอาชญากรรมให้อยู่ในระดับที่ไม่กระทบต่อการดำเนินชีวิตอย่างปกติสุขของประชาชน

 3) ด้านการอำนวยความยุติธรรมให้เสมอภาค

 4) ด้านการควบคุมการจราจรและการบริการสังคม

 5) ด้านความมั่นคงของชาติ

 6) ด้านการบริหารจัดการที่ดีและทำสงครามกับคอร์รัปชั่น

ค่านิยม

 “เทิดไท้องค์ราชัน ยึดมั่นคุณธรรม ลดปัญหาอาชญากรรม ก้าวล้ำบริการ มุ่งมั่นรับใช้ เน้นด้านความยุติธรรม นำพาให้สังคมสงบสุข”

 

 

 

ค่านิยม

 “เทิดไท้องค์ราชัน ยึดมั่นคุณธรรม ลดปัญหาอาชญากรรม ก้าว

        ล้ำบริการ มุ่งมั่นรับใช้ เน้นด้านความยุติธรรม นำพาให้สังคม

        สงบสุข”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

วันที่ 29 ธันวาคม 2551 ข้าราชการตำรวจ สภ.ต.องค์พระพร้อมทั้ง เจ้าหน้าที่ ฝ่ายปกครองในท้องที่ ร่วมกันจัดตั้งเต๊นและจัดสถานที่ เพื่อเปิดจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2552 ที่สายตรวจบ้านดงเสลา โดยจะเน้นนโยบายเมาไม่ขับ เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน

วันนี้ วันที่ 24  มีนาคม  2549 เวลา 09.00 น. ข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจภูธรตำบลองค์พระ นำโดย พ.ต.ท. ลิขิตภาตะนันท์ สว.สภ.ต.องค์พระและร.ต.อ.โรจนศักดิ์  ดวงสอาด  พ.ง.ส.(สบ1)สภ.ต.องค์พระ ได้ซ้อมแผนเผชิญเหตุคนร้ายปล้นทรัพย์เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฎิบัติหากมีเหตุการเกิดขึ้นจริง  ผลการซักซ้อมข้าราชการตำรวจมีความเข้าใจดีตามแผน

วันที่ 5ธันวาคม 2549 ข้าราชการตำรวจ สภ.ต.องค์พระพร้อมทั้ง เจ้าหน้าที่

อบต. องค์พระ จะร่วมกันปลูกต้นไม้ที่ริมถนนสายม่วงเฒ่าทุ่งมะกอกตั้งแต่เวลา 08.00 น.เพื่อถวายความจงรักภักดีต่อพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 12 มกราคม 2550 ข้าราชการตำรวจ สภ.ต.องค์พระพร้อมทั้ง เจ้าหน้าที่

ชุดมวลชนสัมพันธ์ ได้ไปร่วมกับชาวบ้านบ้านวังยาวแจกของให้กับเด็กๆเนื่องในวันแด็กแห่งชาติ ที่โรงเรียนบ้านวังยาว

< ก่อนหน้า   ถัดไป >
หน้าหลักประวัติความเป็นมาบุคคลากรแหล่งท่องเที่ยวร้องเรียน แจ้งเบาะแสTop
Copyright 2000 - 2004 Miro International Pty Ltd. All rights reserved.
Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
แมมโบลายไทยพัฒนาระบบภาษาไทยโดยฅนไทย | Hosting powered by thaizone.com